Samen bereikt u meer dan alleen

Waarborgpolis Schoenen GMS Collectief

Wij geven u graag vrijblijvend informatie!

Bel 0578 69 66 23

Polisinformatie (pluspunten)

Niet alleen de premie is bepalend, ook de voorwaarden van de verzekeringen vinden we erg belangrijk. Want ALS er een keer schade is, dan willen we juist dat u ervaart een goede keuze te hebben gemaakt. Het is onmogelijk om alle polissen te vergelijken en de pluspunten op een rij te zetten. Maar we geven hier voor uw beeldvorming een korte opsomming van de pluspunten van de meest gesloten verzekeringen.

 

AVB

 • Dekking voor personenschade aan de bezoekers zonder dat er sprake is van aansprakelijkheid.
 • Dekking voor schade aan zaken veroorzaakt tijdens de periode dat een verzekerde of iemand voor hem deze zaken bewerkt, behandelt, repareert of daarmee samenhangend vervoert.
 • De dekking is maximaal € 50.000 per aanspraak en € 100.000 per jaar met een eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van € 250 (het zogenoemde opzichtrisico).
 • Dekking voor aansprakelijkheidsverhogende bedingen.
 • Dekking voor aansprakelijkheid als er geen Risico Inventarisatie en Evaluatie met Plan van Aanpak is opgesteld (dus in strijd met voorschriften vanuit de overheid, artikel 19.1). Voor deze uitbreiding geldt wel een eigen risico van € 10.000 per aanspraak.

Brand

 • Onbeperkte dekking voor inductieschade, tot maximaal het verzekerde bedrag.
 • Dekking voor zaken elders binnen Europa.
 • Dekking bedrijfsschade door schade bij een publiekstrekker.
 • Tot € 2.500 dekking voor schade aan of verlies van verzekerde zaken uit afgesloten personenauto’s.
 • Tot € 5.000 dekking voor inhoud koel- en diepvrieskasten door storing/uitval.
 • Tot € 2.500 dekking voor geld, geldswaardig papier en vals geld.
 • Tot € 2.500 dekking voor vervanging van sloten door diefstal sleutels.
 • Dekking voor eigendommen vennoten, bestuurders en ondergeschikten.
 • Dekking voor waterschade door (grond)water gestroomd of overgelopen uit putten en riolen, mits binnengedrongen via afvoerleidingen en de daarop aangesloten toestellen en leidingen.
 • Dekking voor sneeuwdruk, wateraccumulatie en/of inslag van hagel, tot maximaal € 500.000 per locatie.
 • Dekking kosten ontwerp/constructiefouten dor de hierboven ontstane schadeoorzaak, tot maximaal 10% van de verzekerde som.
 • Dekking fundamenten (mits meeverzekerd), inclusief dekking indien verzekeringnemer op last van de overheid elders moet herbouwen, ook al is er geen schade aan de fundamenten.
 • Opruimingskosten tot 20% van de verzekerde som, maximaal € 500.000 per locatie.
 • Huurderving tot 20% van de verzekerde som per locatie.
 • Verbrugging gedekt tot 150% per locatie.

Goed Werkgeverschap

 • Dekking voor verkeersdeelnemers, arbeidsongevallen en privé motorrijtuigen.
 • Er wordt niet gekeken naar aansprakelijkheid, maar de werkelijke schade aan de werknemer is de basis voor de dekking.
 • Werelddekking.
 • DGA met minderheidsbelang is meeverzekerd.
 • Ook dekking voor schadegevallen in toekomstige jurisprudentie.

Opties uitbreidingen

 • Dekking SVI tijdens privégebruik (verzekerd bedrag € 1.000.000).
 • Dekking ongevallen (verzekerde bedragen: € 5.000 bij overlijden en € 10.000 blijvende invaliditeit).
 • DGA met minderheidsbelang.

Transportverzekering  

 • Standaard dekking voor zaken die t.b.v. reparatie en/of bewerking naar of van andere bedrijven worden vervoerd (secundaire dekking).
 • Retourzendingen zijn standaard meeverzekerd.
 • Dekking voor schade aan verpakking.
 • Vervoer binnen panden, mits aansluitend aan het voorafgaande transport, is meeverzekerd.
 • Voor machines, werktuigen en dergelijke eindigt het risico nadat deze op de stelplaats zijn neergezet, doch uiterlijk 30 dagen na aankomst.
 • Alle vormen van vervoersmiddelen zijn standaard gedekt.
 • Standaard opname merkenbeschermingsclausule.
 • Waardevermindering door schade aan of verlies van etiketten, capsules, merken, verpakkingsmaterieel en dergelijke is meeverzekerd.
 • Meeverzekerd zijn extra kosten die gemaakt moeten worden voor het verzenden per luchtvracht van vervangende zaken, terwijl de oorspronkelijke zending per zeevracht werd vervoerd. Wel moet aannemelijk worden gemaakt dat verzending per luchtvracht noodzakelijk is.
 • Opruimings- en/of vernietigingskosten zijn meeverzekerd tot maximaal € 50.000.
 • Dekking van extra kosten indien verzekerde zaken ten gevolg van boycot/staking niet op de plaats van bestemming kunnen worden afgeleverd tot maximaal 20% van de verzekerde waarde.

 

Wij geven u graag vrijblijvend informatie!

Bel 0578 69 66 23